Dit programma gaat over integraal veiligheidsbeleid, inclusief fysieke veiligheid, waarin gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder van het Veiligheidsbeleid. Samen met partners wordt gewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best.
Een belangrijk onderdeel hierbij is eigen kracht. De inwoners van Best worden vaker betrokken bij veiligheidsvraagstukken. Initiatieven van onze inwoners worden zoveel mogelijk omarmd en ondersteund.
De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten (bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet) vallen ook onder dit programma. De uitvoering van de APV en de bijzondere wetten gebeurt via vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Veranderingen in wet- en regelgeving in het sociaal domein hebben consequenties voor veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. De uitvoering van toezicht en handhaving wordt intensiever en iets anders ingericht door de inzet van Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA's).