Begroting 2016

Met deze begroting 2016 - 2019 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2016. De totale begroting is voor deze periode sluitend en dat betekent dat Best ‘financieel gezond’ is. Wij kunnen in 2016 doorbouwen aan de gemeente Best zonder invloed op de lasten voor u.
Belangrijk is dat wij de uitvoering van onze plannen zoveel mogelijk samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen doen!  

College van Burgemeester en Wethouders

Speerpunten

Onze speerpunten

Samen aan de slag Zorg voor elkaar Prettig wonen Energieneutraal en afvalloos

Samen aan de slag

Wij geven u graag ruimte om zelf ideeën en oplossingen aan te dragen. U bent meer aan zet, de gemeente minder. Waar nodig ondersteunen wij.
We gaan samen aan de slag om nieuwe plannen te ontwikkelen. Bij een aantal onderwerpen komt de gemeenteraad in 2016 naar u toe. Bijvoorbeeld over ‘Wonen en zorg’ en ‘maatschappelijke accommodaties’.

We spreken verwachtingen naar elkaar uit zodat het duidelijk is wat we aan elkaar hebben.

Ook ondernemers en andere partners willen we graag betrekken bij opgaven waar we met elkaar voor staan, zoals werkgelegenheid, duurzaamheid, ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkelingen. Samen staan we sterker.

Zorg voor elkaar

U bent de regisseur over uw eigen leven, wij ondersteunen u. Hierbij bouwen we veel meer op de eigen kracht en talenten van onze inwoners. Dit betekent misschien een verandering voor u, maar ook voor de professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties. In plaats van zorg bieden, gaan zij meer ondersteunen. Mensen in uw directe nabijheid - familie, mantelzorgers, vrijwilligers - zijn daarbij hard nodig. Wij willen hen helpen, zodat zij hun taak goed kunnen doen. Zo zorgen wij samen voor elkaar en voor Best.

Prettig wonen

U bent in Best van alle gemakken voorzien. Dorps wonen, maar met stedelijke voorzieningen en inwoners die oog hebben voor elkaar. Wijken zijn schoon en veilig. De komende jaren worden er nog voldoende nieuwe woningen gebouwd. Ook voor starters en ouderen. Zo kunt u zolang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Onder de noemer ‘Best bijzonder!’ ontstaan steeds meer activiteiten in onze gemeente, waarvan u kunt genieten.  

Energieneutraal en afvalloos

Uw kleinkinderen willen straks ook nog van de natuur kunnen genieten. Daarom willen we dat Best in 2030 energieneutraal en afvalloos is. Deze ambitie kunnen we niet alleen waarmaken. Wij dagen u uit om met initiatieven te komen en mee te doen.
Gezamenlijk gaan we ook de afvalberg terugdringen. Dit doen we door het afval anders te scheiden en in te zamelen. Via een proef bepalen we samen met u hoe we dit gaan doen. 

Dienstverlening op maat

We hebben te maken met een veranderende samenleving. Tal van ontwikkelingen komen op u en de gemeente af. Bijvoorbeeld de wetten voor jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning. Maar ook zaken zoals vergrijzing, digitalisering en duurzaamheid.
Wat verwacht u van ons? Wat verwachten bedrijven van ons? Hoe organiseren we dat? Samen met Bestwijzer, inwoners en andere partners gaan we een dienstverleningsvisie opstellen. Op basis daarvan komt er vervolgens een plan voor onze huisvesting.

Goed bereikbaar

Best heeft een prima ligging: snelwegen, spoor en zelfs een vliegveld zijn binnen handbereik. Dat is gunstig voor onze economische ontwikkeling. Samen met onze buurgemeenten en ondernemers werken we aan betere bus-, trein- en fietsverbindingen en verbreding van de A58.
Ook als fietser heeft u onze aandacht, vooral uw veiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers moet omlaag. Daarom pakken we de onveilige fietspunten aan. En om u vaker op de fiets te laten stappen, komen er extra parkeer- en oplaadvoorzieningen voor uw fiets. De fietsverbinding door Best, tussen de verschillende bedrijventerreinen in onze regio, wordt voltooid.

Bruisend Best

Dit jaar is ons centrum veranderd in een aantrekkelijk en bruisend centrum. Samen met ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties willen we nog meer ruimte bieden voor evenementen.
Door de herinrichting wijzigen de plaats en indeling van de weekmarkt en de kermis. Samen met u bekijken we hoe we de kermis kunnen inpassen. Al eerder vroegen wij uw mening hierover.
Ook buiten het centrum is veel te beleven. Daarom zetten we samen met organisatoren van evenementen en ondernemers Best meer op de kaart als recreatieve gemeente: Best Bijzonder!

Actief in de regio

Best heeft veel voorzieningen en onze gemeenschap is sterk. We kunnen veel zelf. Toch heeft de gemeente, net als u, partners in haar directe nabijheid hard nodig. We werken samen met gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Samen formuleren we beleid en kopen we bijvoorbeeld zorg in. We maken deel uit van de Brainport regio. Dat biedt kansen! Zo werken we aan vestigingsmogelijkheden voor ondernemers en dus werkgelegenheid.
Maar welke rol zien we nu eigenlijk voor onszelf? Daarover gaan we het komende jaar met u in gesprek.

Dienstverlening op maat Goed bereikbaar Bruisend Best Actief in de regio
Belangrijkste onderwerpen en cijfers

Totaal begroot € 76.605.764

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Typisch Best

Wat is typisch voor Best?

Man-vrouw verhouding

Leeftijdsopbouw inwoners

Ontwikkeling inwoneraantal