In dit programma leest u wat wij doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van het wonen in Best te vergroten. Zo proberen we steeds de bereikbaarheid voor fiets-, bus-, trein- en autoverkeer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij al hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Naast Best, kijken we ook naar de mobiliteit op regionaal niveau. Voor de openbare ruimte hanteren wij als uitgangspunt: "schoon, heel en veilig".