Wat mag het kosten?

10.2 - Omgevingsrecht

Realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019
Totaal lasten 1.163 1.505 1.530 1.551 1.578 1.586
Totaal baten 605 665 665 665 665 665
Saldo baten en lasten 558 840 866 887 914 922
Stortingen in de reserves 0 0 0 0 0 0
Bijdragen uit de reserves 1 70 0 0 0 0
Resultaat 557 770 866 887 914 922

Lasten ontwikkeling

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht zijn de lasten € 25.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn :

  • Lagere lasten als gevolg van het eenmalige budget voor het 'Project illegaal gebruik gemeentegrond' (€ 70.000 voordelig) en Nutsvoorzieningen van 8 standplaatsen (€ 28.000 voordelig)
  • Hogere lasten vanwege een verschuiving van het budget Toezicht handhaving voorschoolse voorzieningen vanuit programma 5 (€ 50.000 nadelig)
  • Hogere lasten als gevolg van gewijzigde interne doorbelasting (€ 87.000 nadelig)